Oferta archiwalna

Inżynier ds. realizacji produkcji

Oferta archiwalna

4 500,00 zł

Oferta archiwalna.

Dane kontaktowe niedostępne.

umowa o pracę


inżynier Świętochłowice, specjalista Świętochłowice, pracownik biurowy Świętochłowice

 • analiza dokumentacji formalnej i technicznej prowadzonych inwestycji inżynieryjnych
 • opracowanie dokumentacji spełniającej formalne wymagania dot. nowo pozyskanych kontraktów
 • opracowanie harmonogramów
 • opracowanie planów płatności
 • czynne wsparcie budów w zakresie rozliczeń z Inwestorem
 • opracowanie PZJ, BIOZ w porozumieniu z Kierownikiem Kontraktu
 • pozyskanie oraz analiza ofert podwykonawców/ dostawców/ usługodawców
 • opracowanie umów, zleceń zamówień z kontrahentami
 • wsparcie budowy w przygotowaniu budżetu realizacyjnego
 • weryfikacja oraz opracowanie raportów z  postępu prac
 • współpraca z budową w zakresie prowadzonych inwestycji
 • weryfikacja oraz pozyskanie aneksów do  gwarancji i  polis wymaganych na kontrakcie
 • weryfikacja terminów gwarancji podwykonawców
 • opracowywanie
  dokumentów koniecznych do uzyskania zamówień na roboty dodatkowe,
  uzupełniające z porozumieniu z Kierownikiem Kontraktu
 • nadzór nad prawidłowym obiegiem zawieranych umów
 • obsługa rozliczeń wydatków kadry budów
 • odpowiedzialność
  za prawidłowe funkcjonowanie działu pod kątem spełnienia wymagań norm
  ISO dot. projektowania i kompleksowej realizacji inwestycji w
  budownictwie
 • obsługa serwisu ISO wraz z przygotowaniem dokumentów niezbędnych do pozytywnej certyfikacji
 • przygotowanie
  dokumentacji kontraktowej na potrzeby prowadzonych przez dział prawny
  spraw sądowych, arbitrażowych, komisji rozjemstwa w sporach
 • koordynacja obsługi serwisowej zakończonych budów
 • weryfikacja zasadności zgłoszonych wad, roszczeń użytkownika oddanych obiektów wraz z prowadzeniem pełnej korespondencji
 • współpraca z wszystkimi jednostkami firmy wspomagająca prowadzenie inwestycji budowlanych
 • uczestniczenie w naradach koordynacyjnych prowadzonych przez dział budów (w zależności od potrzeb)


Wymagania

wykształcenie wyższe- inżynieria środowiska
doświadczenie na w/w stanowisku
znajomość warunków technicznych jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane oraz przepisów związanych
znajomość prawa budowlanego
znajomość procedur FIDIC, prawa zamówień publicznych
umiejętność analizy dokumentacji technicznej
biegła obsługa MS Project, NORMA PRO, AutoCad
dobra organizacja pracy
komunikatywność
odporność na stres
mobilność


Oferujemy

pracę przy ciekawych inżyniersko projektach
możliwość rozwoju zawodowego
zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
praca w jednej z czołowych Polskich firm budowlany
pakiet socjalny (karty multisport, prywatna opieka medyczna itp.
współpracę z profesjonalnym zespołem
możliwość zdobycia doświadczenia do uprawnień budowanych


Klauzule informacyjne

Aplikuj

Ważne do: 2020.02.13, wyświetleń: 860

nr ogłoszenia: 1345